کدام کارگران دائمی هستند؟

امنیت شغلی یکی از ایده آل های کارگران هستش که در طول زمان برای رسیدن بهش ،  گروه های کارگری تلاش های زیادی کردن! یکی از مواردی که میتونه تا حدودی امنیت شغلی کارگران رو تضمین کنه، قرار گرفتن در گروه کارگران دائمی هست.


تاریخ ارسال : 1400/02/09
نام:
ایمیل:

تمام حقوق وب سایت متعلق به سامانه ملی کار می باشد.