کار موقت / کار دائم

قرارداد های کار به سه دسته دائم ، موقت و معین دسته بندی می شوند.


تاریخ ارسال : 1400/02/09
نام:
ایمیل:

تمام حقوق وب سایت متعلق به سامانه ملی کار می باشد.